Onderhandse akten registreren bij belastingdienst

De Belastingdienst registreert vanaf 1 januari 2013 alleen nog akten waarvan registratie verplicht is gesteld.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/registratie_van_onderhandse_akten/

Welke akten registreert de Belastingdienst?

De Belastingdienst registreert akten, waarbij registratie verplicht is gesteld. Registratie is verplicht bij de volgende akten:

 • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan
 • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille, of op de opbrengsten daarvan
 • akten waarbij u een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan
 • akte voor een stille cessie van vorderingen
 • akten waarbij u aandelen op naam levert in een beursgenoteerde vennootschap
 • een voorovereenkomst of intentieverklaring

Let op!

U kunt de akten alleen laten registreren, op het moment dat de situaties die hierboven beschreven zijn, nog niet hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens registreren zij niet?

De Belastingdienst registreert geen digitale gegevens. Voor meer informatie hierover kunt je terecht bij de volgende organisaties:

Hoe biedt u een akte aan voor registratie?

Als u een akte wilt laten registreren, biedt u die aan bij een van de belastingkantoren die akten registreren. Dat kan op 2 manieren:

 • U geeft de akte persoonlijk af.
 • U verstuurt de akte per post.

Persoonlijk afgeven

U kunt uw akte persoonlijk afgeven bij een van de belastingkantoren die akten registreren. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De dag waarop u een akte afgeeft, geldt als dag van registratie. Als u een akte afgeeft na 17.00 uur, geldt de eerstvolgende werkdag als dag van registratie.

Per post

U kunt een akte per post opsturen naar een van de belastingkantoren die akten registreren. Als dag van registratie geldt dan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen.

Wat gebeurt er na registratie?

Als bewijs van registratie plakt de Belastingdienst op de geregistreerde akte een sticker. Op de sticker staan onder andere de volgende gegevens:

 • plaats en datum van registratie
 • registratie- en volgnummer
 • handtekening namens de inspecteur van het belastingkantoor

U ontvangt uw akte(n) meestal binnen 2 weken per post terug. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst geen kopieën of afschriften bewaart van de geregistreerde akten.

Wie mogen geregistreerde gegevens bij de belastingdienst inzien?

De Belastingdienst mag alleen inzage geven in de geregistreerde gegevens of een uittreksel afgeven van de geregistreerde gegevens aan de volgende personen:

 • personen die als partij in de akte voorkomen
 • erfgenamen van personen die als partij in de akte voorkomen
 • zogenoemde rechtverkrijgenden

Voorbeeld rechtverkrijgende

U verkoopt een huis dat u eerder verhuurde. De huurovereenkomsten hebt u ooit laten registreren. De koper is dan een rechtverkrijgende. Hij krijgt het recht om de geregistreerde gegevens van die huurovereenkomsten in te zien.

Tagged :