Europees Hof voor de Rechten van de Mens

hof voor rechten van de mens

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitspraken van het hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in beroep, behalve bij de Grote Kamer van het hof zelf. Verder is, indien een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, de lidstaat verplicht alles te doen om te voorkomen dat de geconstateerde schending in de toekomst nog eens voorkomt.

Zelfs “bindend” blijkt echter geen afgebakend juridisch begrip. Het Duitse Grondwettelijke Hof te Karlsruhe vonniste op 19 oktober 2004 dat Duitse rechters de uitspraken van het Europees Hof niet mogen negeren. De Duitse grondwet gaat echter boven het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

europees hofHet Europees Hof voor de Rechten van de Mens baseert zijn uitspraken op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het hof bestaat uit 47 rechters, één namens elke lidstaat van de Raad van Europa. President anno 2010 is de Fransman Jean-Paul Costa.

Lees verder op http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Hof_voor_de_Rechten_van_de_Mens

Website van het Hof voor de rechten van de Mens http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/

Tagged : / /