Archive | Rechten RSS feed for this section

Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen

Er is binnen de vrijheidsbeweging een levendige discussie gaande over welke rechtsvorm het beste gehanteerd kan worden om het onrecht in de wereld te herstellen. In het huidige rechtssysteem, wordt vaak helemaal geen recht gesproken. Er is vaak sprake van klassenjustitie, waarbij de grootste schurken (de Cabal) vrijuit gaan. Ons huidige rechtssysteem zou je dus […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amerikanen zijn optreden politie zat (video)

We hebben het afgelopen jaar talloze voorbeelden gezien van het optreden van de politie in Amerika. Hoe onschuldige burgers het slachtoffer worden van de willekeur van volkomen doorgeslagen politieagenten. Dit is niet zonder gevolgen gebleken want nu zijn er meer en meer Amerikanen die als reactie op het vaak totaal onredelijk optreden van de politie […]

Continue Reading Comments { 0 }

Trust law uitgelegd door Karel

Karel; Ik ben de laatste dagen in TRUST law en geschiedenis gedoken en ben er nu achter hoe we door de overheid en het vaticaan opgelicht worden. Waar wij in leven is de moderne versie van de inquisitie die hun zondaars hun zonden laat afkopen. Het Vaticaan (een TRUST) en de Romeinse Staat  (een TRUST) […]

Continue Reading Comments { 1 }

Black’s Law – Queen Vallahra Renita El Harre, Bey

[iframe]<iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/mTjIuGQyDg0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe] This is about Blacks Law dictionary. It shows how the law uses words with often 2-3 meanings (amongst other things) to keep you dumb and down. By; Queen Vallahra Renita El Harre, Bey. She is a Moorish queen. She has quite a few videos out. Do a search on […]

Continue Reading Comments { 0 }
europees hof

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

                De uitspraken van het hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in beroep, behalve bij de Grote Kamer van het hof zelf. Verder is, indien een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, de lidstaat verplicht alles te doen om te […]

Continue Reading Comments { 0 }

Know Your Rights – Stop Stopping Me – Im Not Obliged

Uploaded to Youtube on Jan 26, 2012 Perfect Example Of Standing Up For Your Rights. Learn What Your Inalienable Rights Are And Stand Up For Your Self. Policemen Committing assault. Keep your Eyes on Your Monitors For: http://www.Reclaim-Reality.com but for the meantime come check out our Facebook page or hit us up on Twitter https://twitter.com/#!/ReclaimReality ‘The Best Way […]

Continue Reading Comments { 0 }

Sovereign freeman in court bench Trial – Full Audio

Published on Youtube on Jun 12, 2012 REMEDY AND RECOURSE Every system of civilized law must have two characteristics: Remedy and Recourse. Remedy is a way to get out from under that law. The Recourse is if you have been damaged under the law, you can recover your loss. The Common Law, the Law of Merchants, […]

Continue Reading Comments { 0 }

English Freeman in court CWMBRAN priceless

[iframe]<iframe width=”640″ height=”480″ src=”http://www.youtube.com/embed/6c05vaLbK0Y” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe] [iframe]<iframe width=”640″ height=”480″ src=”http://www.youtube.com/embed/nn0lzrfqWtE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]  

Continue Reading Comments { 0 }

Geboorte en slaaf worden

Een korte introductie van een grote onthulling uit het huidige systeem van Nederland. Wat gebeurt er bij onze geboorte en hoeveel invloed heeft dit op de rest van ons leven? Het gaat hier om hoe de staat de bevolking ziet en hoe zij haar behandelt. En bovenal, hoe we daar verandering in kunnen brengen. [iframe]<iframe […]

Continue Reading Comments { 0 }

YOUR BIRTH CERTIFICATE IS A STOCK ON THE NYSE!

[iframe]<iframe width=”640″ height=”480″ src=”http://www.youtube.com/embed/R63AH_LneaQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]  

Continue Reading Comments { 0 }