Amerikanen zijn optreden politie zat (video)

stopWe hebben het afgelopen jaar talloze voorbeelden gezien van het optreden van de politie in Amerika.

Hoe onschuldige burgers het slachtoffer worden van de willekeur van volkomen doorgeslagen politieagenten.

Dit is niet zonder gevolgen gebleken want nu zijn er meer en meer Amerikanen die als reactie op het vaak totaal onredelijk optreden van de politie een houding hebben ontwikkeld van “maling hebben aan de politie”.

Mensen worden zich steeds bewuster van het feit dat ze naast plichten ook rechten hebben onder de grondwet. Hierdoor zijn ze niet langer van plan om met zich te laten sollen. De manier waarop men dit in de praktijk doet is alles waar mogelijk vastleggen op smartphones en dergelijke en dit verspreiden via sociale media en alternatieve nieuwswebsites.

In Amerika worden er regelmatig wegblokkades neergezet door de politie en federale agenten die zeggen dat ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld illegale immigranten.

Waar burgers nu regelmatig gebruik van maken is het recht dat ze geen antwoord hoeven geven op vragen die hen worden gesteld. De rechtbanken hebben geoordeeld dat de politie het recht heeft om dergelijke blokkades neer te zetten, maar ook dat mensen die worden gestopt, mogen zwijgen en weigeren om hun auto te laten doorzoeken, tenzij ze worden aangehouden.

Ze mogen pas worden aangehouden als de politie “redelijke gronden” heeft om hen als verdachte aan te merken of dat ze geloven dat degene in kwestie een wet heeft overtreden. De politie zal dit niet zo snel doen bij een willekeurig gestopte automobilist, omdat dit allerlei administratieve procedures met zich meebrengt en hun superieuren dan ook wel resultaat wensen te zien.

Bij een wegblokkade waarbij iedereen wordt gestopt en enkele vragen wordt gesteld en misschien routinematig in de kofferbak wordt gekeken, heeft de politie dus geen reden om een willekeurige automobilist aan te merken als verdachte. De eerste vraag die wijs geworden Amerikanen dan ook stellen is: “Ben ik aangehouden?”

Om daarna te zeggen dat ze niet verplicht zijn om te antwoorden.

Hoe dat in de praktijk gaat, is te zien in de volgende compilatievideo, waarin verschillende mensen te zien zijn die worden gestopt bij een wegblokkade en weigeren om antwoord te geven of mee te werken.

[iframe]<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/WKiYpsQhZsI” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe> [/iframe]

Dit schijnt op dit moment als een soort golf door Amerika te gaan, waarbij het internet en dan met name de alternatieve media een belangrijke rol spelen.

De manier waarop dit gebeurt, is ook een goede. Zoals je ook kunt zien in de video blijven de mensen beleefd, ze reageren niet agressief, maar laten de politie heel duidelijk merken dat ze weten wat hun wettelijke rechten zijn. Ook dit kun je zien als een vorm van “non compliance”, het niet meewerken aan het systeem, volledig binnen de wettelijke kaders.

Op dit moment zal misschien nog 99 procent van de bevolking gehoor geven aan de bevelen die door het autoraam naar binnen worden geslingerd, simpelweg omdat ze niet weten dat ze ook rechten hebben. Echter, de mensen leren snel en dat is bemoedigend.

Zoals David Loy van The American Civil Liberties Union zegt:

“Wij vinden dat “checkpoints” waarbij mensen zonder dat ze verdacht zijn, worden gestopt een kenmerk van een politiestaat en niet die van een vrij land”.

Bron:

CBC

Tagged : / /