Tachyon energy radiation protection

MakeThumbImage.aspxI tried all sorts of radiation protectors. Even silver jackets for over the phone. The result was that I couldn’t receive any calls. Hahahaha. So, without the waves the machines send out, they won’t work. So we have to use something that eleminates the harmfull aspects of the waves.

Since 16 years I’m using Tachyon Silica disks to protect my home and my phones and laptops. I must say i’m really happy with it. The disks harmonizes the manmade square signal into a harmonious natural round signal. You can read all about it on the website where you can order the products as well. All products are delivered within 2 days.

http://planet-tachyon.com/

IJslandse president: ‘Wij verkozen mensenrechten boven banken’ (video)

IJslandse president: Wij verkozen mensenrechten boven bankenToen het bankenstelsel van IJsland aan het begin van de wereldwijde financiële crisis omviel, kwam het land onder grote druk van de rest van Europa te staan om ingrijpende bezuinigingsmaatregelen door te voeren.

Toch stond het kleine eiland op tegen de Europese Goliath en koos het zelfs op het punt van faillissement voor democratie.

Wat kan IJsland de rest van de wereld leren over de macht van het volk en de rechtsstaat? Dat legt de IJslandse president Ólafur Grímsson uit in onderstaande video.

[iframe]<iframe width=”640″ height=”480″ src=”//www.youtube.com/embed/qieVZb4Ml9I” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

Bron: YouTube/RT

Tagged : /

Zeg Basta tegen de hypotheekrente

Vrij te gebruiken brieven voor je bankdirecteur om te stoppen met rente betalen | door Ad Broere en Geert kimpen

Waar komt geld vandaan? Klik op de foto voor een vermelding van de copyrights
Geert Kimpen schreef een persoonlijke brief aan de directeur van de bank waar hij zijn hypotheek heeft lopen. Hij zegt Basta en gaat geen rente meer betalen.
Daaronder vindt u een standaardbrief, opgesteld door Ad Broere en Geert Kimpen, die iedereen kan gebruiken om aan zijn bank aan te sturen. Daarin staat dat rente betalen niet meer billijk is, er wordt uitgelegd waarom dat zo is en vervolgens wordt de reeds betaalde rente terug gevraagd. 
Ter illustratie eerst 2 korte video’s (beide nog geen 2 minuten) die de feiten in de brief hardmaken. Waar haal je 160 miljard vandaan?
[iframe]<iframe width=”640″ height=”380″ src=”//www.youtube.com/embed/TJQZYbBD_wg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe] Ben Bernake zegt het (na 30 seconden): [iframe]<iframe width=”580″ height=”326″ src=”//www.youtube.com/embed/11J_914RZ-o” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]


Door Geert Kimpen: Beste Bankdirecteur,

Wij kennen uw naam niet. Degene met wie wij destijds onze hypotheekpolis afsloten, is al lang verdwenen. We waren hem toen erg dankbaar dat hij het mogelijk maakte dat wij ons droomhuis konden kopen. Vol overtuiging gingen wij in op zijn voorstel, en zoals u weet, zijn wij tot op de dag van vandaag onze verplichtingen en afspraken netjes nagekomen.
Maar een mens wordt ouder en wijzer. Voortschrijdend inzicht heet dat. En vandaag zijn we eigenlijk helemaal niet zo blij met wat wij destijds afspraken. Sterker zelfs, we voelen ons… we kunnen het niet anders zeggen, belazerd.
Het was misschien naïef van ons om te denken dat het geld dat u ons leende, daadwerkelijk in uw bezit was. Pas sinds kort weten we dat u als bank nauwelijks geld bezit. En dat u ons geld uit het niets creëerde op het moment dat wij onze handtekening plaatsten, eenvoudigweg door het bedrag in te toetsen.
Neemt u ons niet kwalijk dat we dit vreemd vinden. U vroeg er immers ons huis voor in pand, iets dat wél bestond in de werkelijke wereld. U gaf ons eigenlijk een schuldkwitantie waarbij wij de verplichting op ons namen uw verzonnen geld, reëel te maken door dertig jaar lang voor u te werken. In zekere zin werden we uw lijfeigene.
En dat niet alleen… u vroeg ons ook rente. We stelden ons daar geen vragen bij. We gingen er vanuit dat rente iets vanzelfsprekends is in deze wereld. Pas nu, nu we ons verdiepen in het wezen van geld, komen we erachter dat rente helemaal niet vanzelfsprekend is. We wisten toen nog niet dat de bijbel al stelde dat het vragen van rente misdadig is. We hadden nog niet gehoord van renteloos Islamitisch bankieren. En zouden we er wel van gehoord hebben, dan zouden we het wellicht raar hebben gevonden. Want we wisten toen nog niet dat rente een monster is, dat niet in toom is te houden.
De reden is eenvoudig. Geld is een handig transactiemiddel. Een efficiënt product om diensten en goederen uit te wisselen. Maar, ‘geld jonkt niet’, zei Aristoteles. Geld brengt geen geld voort. En dat hoeft ook niet. Dat is niet de natuurlijke functie van geld. Munten hoeven geen munten te baren, beaamde Thomas van Aquino.
Want rente is een listig ding. We beseften toen niet dat we met die rente maar liefst twee tot driemaal de volledige prijs van ons huis aan u zouden betalen in dertig jaar. Nu gunnen we iedereen zijn verdienste. Maar… vindt u dit zelf ook niet buiten iedere proportie?
En nog was het niet genoeg voor uw instelling. Onze hypotheek verpandde u in een beleggingsproduct, waarbij beleggers gingen speculeren of wij wel of niet onze hypotheek zouden kunnen terug betalen. En opnieuw verdiende u veel geld aan onze hypotheek. Tot het fout ging.
U herinnert zich vast, dat toen die beleggingsproducten, met ingewikkelde namen als collateralized debt obligations , klapten, de crisis begon.
De producten waren op lucht gebaseerd. Op geld dat niet bestond dat u aan ons en zovele anderen uitleende.
Uw instelling dreigde om te vallen. En de wereld was in rep en roer. Want wanneer er banken zouden omvallen, was het einde der tijden nabij, hoorden wij onze leiders keer op keer verkondigen.
Dus gingen onze leiders op hun beurt niét bestaand geld lenen bij de Europese Centrale Bank die op dezelfde wijze geld uit het niets creëerden. Onze leiders gaven u dat geld, zodat u rustig kon verder bankieren en uw bonussen verdelen. Maar dat niet bestaande geld moest natuurlijk ook reëel gemaakt worden. En gek genoeg werd de rekening daarvan niet bij u, maar bij ons gelegd.
In de vorm van belastingen die hoger werden, en bezuinigingen op zaken die wij belangrijk vinden, betalen wij nu niet alleen het geld terug dat aan u geleend werd, maar ook nog eens de rente daarop. En onze leiders bezweren ons dat we die schuldenberg niet meer mogen laten oplopen dan tot 3 % van onze begroting.
Daardoor moeten we keer op keer nog meer belastingen betalen en bezuinigingen ondergaan. Tot er weer enkele miljarden nodig zullen zijn om een volgende bankinstelling te redden, in eigen land, of in Griekenland, of in Italië. Vreemd genoeg wordt de rekening daarvan steeds opnieuw bij ons gelegd.
En deze vicieuze cirkel gaat nu al jaren zo door.
Maar voor mij is de maat vol, geachte bankdirecteur. Ik zeg Basta. U heeft de crisis veroorzaakt. U heeft er een bende van gemaakt. U verwacht niet alleen dat wij onze persoonlijke verplichtingen aan u blijven nakomen, maar ook nog eens dat wij uw instelling blijven redden. En dat we daardoor onze kinderen opzadelen met een nooit meer terug te betalen schuld, veroorzaakt door de tumor die rente op rente is, waardoor we hun toekomst nu al gehypothekeerd hebben.
Toch willen we niet onredelijk zijn. Wij zijn nette burgers. Het fictieve geld van ons hypotheekbedrag waardoor wij ons huis konden kopen, willen we aan u terug betalen. We zijn zelfs bereid daarvoor een commissie aan u te betalen.
En dan houdt het op, beste bankdirecteur.
Vindt u dit een krankzinnig voorstel?
In Ijsland deden ze het. Alle hypotheekschulden werden kwijt gescholden tot 110 % van het hypotheekbedrag. Het gevolg was dat Ijsland al jaren uit de crisis is, en een begrotingsoverschot heeft. En ja, de banken vielen om in IJsland, maar het was niet het einde der tijden daar, integendeel… het was een nieuw begin.
Ik moet ook mijn eigen boontjes doppen, mijnheer de bankdirecteur. Als ik gebakken lucht zou verkopen, zou de overheid mij geen geld toestoppen om mij te redden. Nee, ze zouden mij in de gevangenis gooien. En terecht.
Hieronder vindt u mijn voorstel mijnheer de bankdirecteur. Ik zie uw reactie graag tegemoet. Ik heb niets tegen u persoonlijk, maar wel tegen uw manier van zaken doen, waardoor op dit moment een volledig continent in de crisis is geraakt. Daartegen zeg ik vanaf vandaag; Basta.
Hoogachtend,
Een burger die er genoeg van heeft.
Geert Kimpen,

(Brief die u naar uw bank kunt sturen, opgesteld door Ad Broere, ex-bankier, auteur van het boek Geld komt uit het niets: )

Betreft: lening contract nummer
Geachte heer/mevrouw, Op ………… hebben wij een lening contract getekend met uw bank, waarin we met de bank zijn overeengekomen de hoofdsom van de in het contract genoemde lening terug te betalen met rente.
Dit contract hebben wij ondertekend omdat we er op dat moment van overtuigd waren dat de bank de beschikking had over het geld dat aan ons werd uitgeleend. Dit blijkt echter niet de juiste voorstelling van zaken te zijn. We weten nu, dat het geld er niet was voordat wij het bankgebouw binnenstapten. Het blijkt te zijn ontstaan door onze handtekening onder het lening contract.
Banken verstrekken leningen zonder dat er dekking aanwezig is, dus uit het niets. Geld dat uit het niets komt is van niemand en dientengevolge ook niet van uw bank. Het is daarom geheel onjuist dat u hierover rente vraagt. We zijn ons ervan bewust dat we het geld dat wij via uw bank te leen hebben ontvangen, hebben aangewend voor de koop van onze woning. Ook begrijpen wij, dat u voor de dienstverlening ten behoeve van de lening werk hebt verricht. Wij vinden het daarom redelijk dat de bank om ons een nieuwe overeenkomst van geldlening aanbiedt, waarin geen renteverplichting over het door ons geleende geld is opgenomen.
Verder vragen wij van de bank om de door ons betaalde rente vanaf de datum van het tekenen van de leningovereenkomst aan ons te restitueren.
Wij stoppen met het betalen van rente totdat er een voorstel door uw bank is gedaan waarmee wij akkoord gaan. Wij zijn bereid om het bedrag dat voor de rente bestemd was maandelijks op een reserveringsrekening op onze naam te zetten totdat wij akkoord zijn gegaan met het voorstel van de bank.
Wij wachten de reactie van uw bank met belangstelling af.
Hoogachtend,

Nog niet overtuigd dat de banken massaal frauderen en rente vragen onterecht is?
Luister dan even 8 minuten naar Karen Hudes:
[iframe]<iframe width=”580″ height=”326″ src=”//www.youtube.com/embed/c7E9SUwlooE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe] Oorspronkelijk geplaats op http://www.earth-matters.nl/11/8390/verborgen-nieuws/vrij-te-gebruiken-brieven-voor-je-bankdirecteur-om-te-stoppen-met-rente-betalen-door-ad-broere-en-geert-kimpen
Tagged :

Jouw eigen soevereine pagina en email adres?

emailja, dat kan. Je kunt je eigen pagina krijgen hier op SovereignFreeman.com. Op jouw beveiligde pagina kun je al je soevereine documenten plaatsen zodat je alleen de link naar de pagina hoeft te laten zien aan instanties etc.

Easy does it

Het is handig om alleen een link onder je brieven en emails te zetten naar jouw eigen pagina. Iedereen van wie jij wilt dat ze jouw info moeten kunnen lezen kun je simpel op de hoogte brengen van bijvoorbeeld jouw VBI. Geen stapels documenten uitprinten om iedereen maar op de hoogte te brengen. Geen grote hoeveelheden emails met bijlagen meer versturen. Iedereen weet alles wat ze dienen te weten en mogen weten over jouw status.

Paswoord beschermd

Jouw pagina is beschermd met een paswoord. Zo weet je zeker dat alleen degenen die het mogen lezen, kunnen lezen. Dit afschermen van de VBI was ook een verzoek van Luca.

Eigen eMail adres

Bij jouw eigen Pagina (http://sovereignfreeman.com/jouwnaam) komt ook een eigen email adres ‘[email protected]’. Deze email kun je online lezen of importeren in jouw favoriete email programma of de smartphone. De site draait op CloudFlare dus met de snelheid en veiligheid zit het wel goed.

Bijdrage

Voor de gehele set-up van de pagina en het email adres betaal je € 5,- per maand of € 50,- per jaar als je voor een heel jaar betaald. Mocht je dit graag willen dan kun je een email sturen. 😉 Reken maar uit hoeveel tijd en geld je bespaart als je alles zou printen etc.

Besteding

Wat ik hier eventueel aan geld mee binnenhaal besteed ik in volgorde van belangrijkheid aan; huur van de server, aan een aan te vragen uniek ip adres, een aan te schaffen beveiligde verbinding (https). Daarna aan het onderhoud van de website. Nou, dan zijn we wel weer een eindje verder …

Een Soevereine groet.

WebMasterWilly en sakshin;

Juridische kennisgeving

Hier een 12 pagina document op A6 formaat met alles wat een diender dient te weten voordat hij het ook maar in zijn hoofd haalt om de voordeur bel aan te raken. Uitprinten, uitsnijden, vastnieten en aan de voordeur hangen. Het zijn kleine lettertjes (waar ze zo van houden) dus ze zijn zeker een uur bezig om dit door te lezen.

juridische-kennisgeving-voor-aan-de-deur

Download inDesign versie Jurische-kennisgeving-aan-de-deur.indd Download pdf versie Jurische-kennisgeving-aan-de-deur

Kosten forfait en verklaring van kennisname

Dit is bijlage Code 1, oftewel jouw kosten forfait, jouw kosten plaatje. Dit laat je de diender zien en na het gelezen te hebben laat je hem/haar tekenen voor kennisname op de briefjes daaronder. Uitprinten, uitsnijden en eventueel Sealen.

BijlageCode1-voorkant  BijlageCode1-achterkant

 

Pdf version BijlCode1 InDesign version BijlCode1 .indd

De papiertjes die de diender tekent ter akkoord met jouw kosten zie je hieronder.

bijlage 3   bijlage 2   bijlage 1

Download de pdf file voor de bijlagen. BijlCode2-2+3+4

En hieronder het schema zoals ook afgebeeld in de Juridische kennisgeving voor aan de deur.

kosten-soeverein

Identity card

For you to download and modify to fit your needs. Who needs a card anyway, but it might get handy one day. The front has your info and a picture, the back has a image of the birth certificate. Print it, cut it out, put your thumb print, some spit and some blood and seal it with a seal machine. Now you registered it all to you. Enjoy.

2013-09-23 09.20.54 pm2013-09-23 09.21.12 pm

Word version Sovereign-Pass-Blanco Pdf version Sovereign-Pass-Blanco Mac Pages version Sovereign-Pass-Blanco.pages